Soutěž

Pravidla soutěže společnosti Grain prezentované na Facebooku FC Slovan Liberec

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž je pořádána společností Grain, a.s. Poustka 97, Frýdlant v Čechách 464 01, IČ: 64829901 (dále jen „organizátor“). Organizátorem soutěže není Facebook.com.
 2. Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu povědomí o značce Grain.
 3. Účastníkem soutěže se stává každý účastník soutěže, který odpoví na soutěžní otázku do komentáře u příspěvku na síti Facebook.
 4. Soutěžící musí splňovat tato pravidla:
  • – věk minimálně 18 let
  • – doručovací adresa na území ČR
  • – nesmí být zaměstnancem organizátora nebo osoby jemu blízké
  • – může se zapojit do soutěže pouze jednou
 5. Organizátor má právo:
  • – neodpovídat na dotazy soutěžících
  • – vyloučit ze soutěže urážlivé a nevhodné komentáře
  • – soutěž kdykoli stopnout bez udání důvodu

II. Ochrana osobních údajů

 1. Soutěžící díky vložení komentáře souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje pro účely soutěže a marketingové účely.
 2. Údaje budou organizátorem zpracovány a uloženy na dobu nezbytně nutnou.
 3. Organizátor soutěže tímto informuje účastníka o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb..
 4. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku.

III. Mechanismus soutěže

 1. Délka trvání soutěže a den vylosování výher/výhry bude specifikován přímo v soutěžním příspěvku.
 2. Výběr výherce bude probíhat rychlým rolováním vpřed a zpět v odpovědích a při zastavení se kurzorem nad první správnou odpovědí bude tímto výherce definován.
 3. Z losování bude u soutěže publikován videozáznam z losování.

IV. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 2. Každý výherce bude označen v příspěvku u příspěvku soutěže a zároveň mu bude odeslána soukromá zpráva skrze Facebook.
 3. Výherce je povinen odpovědět organizátorovi o tom, zda výhru přijímá do 3 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. Součástí odpovědi je zaslání výhercovi doručovací adresy, kam bude předmět výhry zaslán, neurčí-li organizátor jinak. Neodpoví-li výherce v této lhůtě, nárok na výhru zaniká.
 4. Výhry nelze soudně vymáhat.